Peregrynacje I

W dniach 27 września – 1 października 2014 roku odbyła się pierwsza część podróży naukowej „Śladami Mikołaja z Koźla”. Kolejno odwiedzane były Praga, Czasław, Ołomuniec oraz Karniów. Pragniemy złożyć gorące podziękowania za okazaną serdeczność i pomoc wszystkim braciom czeskim, a w szczególności Tomášowi Paseka (Praga) oraz Antonínowi Krasucki (Ołomuniec), a także panu mgr Štěpánowi Kohout z Archiwum Wojewódzkiego w Opawie.

Peregrynacje II. 

Comments are closed.

slajd