Jakub Garbacz

Jakub Garbacz – organista, producent muzyczny i realizator dźwięku. Urodzony w 1975 r. w Kielcach, swoją muzyczną edukację rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej w Kielcach w klasie fortepianu, jednocześnie kontynuując naukę gry na organach u Jerzego Rosińskiego – organisty bazyliki katedralnej w Kielcach. W 2000 roku ukończył z wyróżnieniem studia w klasie organów prof. Mirosława Pietkiewicza w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, a w 2011 roku studia podyplomowe w zakresie realizacji dźwięku. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich interpretacji i improwizacji organowej, a także w konkursach muzyki organowej: Brno – 1997 r. (udział w półfinale), Rumia – 1997 r. (II nagroda), Wilno – 1999 r. W latach 1999–2001, jako stypendysta szwajcarskiej Stiftung für Internationale Meisterkurse für Musik, brał czynny udział w letnich kursach mistrzowskich prowadzonych przez prof. Jeana Guillou w Tonhalle w Zurychu.

Koncertował w ramach większości festiwali organowych w Polsce, a także za granicą (m.in. Czechy, Finlandia, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Włochy). Prowadzi intensywną działalność jako muzyk kameralista, współpracując z chórami, solistami i zespołami muzyki dawnej. Na stałe współpracuje z flecistką Joanną Woszczyk- Garbacz oraz z mezzosopranistką Moniką Kolasa-Hladikovą.

Jakub Garbacz aktualnie pełni funkcję pierwszego organisty bazyliki archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi. Sprawuje kierownictwo artystyczne nad organizowanym przez Fundację Carpe Diem cyklem koncertów „Dni Muzyki Organowej i Kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej”. Prowadzi prezentacje 58-głosowych organów archikatedry w Łodzi. Jako wykładowca współpracuje ze Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej. Jest członkiem Komisji Muzyki Kościelnej przy Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.

Jakub Garbacz oprócz działalności ściśle artystycznej prowadzi studio nagraniowe muzyki klasycznej i wydawnictwo płytowe Ars Sonora, jest wykładowcą Uniwersytetu Opolskiego oraz współzałożycielem Polskiego Wirtualnego Centrum Organowego www.organy.art.pl.

3 października 2020 (sobota), godz. 16.00

kościół pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Złotnicza 12