FESTIWAL 2024:   Schola Gregoriana Silesiensis   ✦ Liarman Trio   ✦ Waldemar Krawiec   ✦ Anna Lubańska   ✦ Camerata Vistula   ✦ Anna Wróbel  

Jerycho

Comments are closed.

Data Koncertu

Sobota 16.09.2017, godz.19:00

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ZYGMUNTA I ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
ul. Złotnicza 12

PROGRAM KONCERTU

LAUDARIO – dziedzictwo franciszkańskie

Processio
Litania Omnium Sanctorum

Pobożność franciszkańska w Polsce XVI wieku.
Angelus ad Virginem – franciszkańska Coronula Fratri Severini, pocz. XVI w.
Zdrowaś cicha oliwo miłości – franciszkańskie Psalterium NMP, pocz. XVI w.
O Maria, dulcor florum – Coronula Fr. Severini
Salve Sancta Parens – Coronula
Witaj Matko uwielbiona – pieśń tradycyjna
Bądź wiesioła Panno – Coronula
Christicolis foecunditas – lauda, poł. XV w.

Eurpejska polifonia czasów św. Franciszka
Mater Dei/Mater Virgo pia/Eius – motet
Ave Virgo regia/Ave gloriosa/Domino – motet
Veni Virgo beatissima/Veni sancte Spiritus/Pneuma – motet
Mane prima sabbati – sekwencja

Wszyscy wierzymy w jednego Boga
Wierzę w Boga Ojca – Polska, XVI w.
Credo in Deum Patrem. Amen. – rękopis Mikołaja z Koźla

Zespół Muzyki Dawnej JERYCHO w składzie:
Bartosz Izbicki – kierownictwo, portatyw, fidel, fisharmonia
Maciej Królikowski, Wawrzynec Dąbrowski, Paweł Szczyciński, Stanisław Sczyciński, Leszek Kubiak, Rafał Grozdew, Mateusz Grzyb, Rafał Kanowski.