FESTIWAL 2024:   Schola Gregoriana Silesiensis   ✦ Liarman Trio   ✦ Waldemar Krawiec   ✦ Anna Lubańska   ✦ Camerata Vistula   ✦ Anna Wróbel  

Mimesis / Cantio Polonica

Kameralny Zespół Wokalny „Mimesis” powstał w 2002 roku z inicjatywy pierwszych w Polsce absolwentów specjalności Muzyka Kościelna warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obecnie UMFC). Od początku istnienia zespołu jego kierownikiem jest Karolina Mika – dyrygentka i organistka, absolwentka w/w Uczelni oraz Hochschule für Kirchenmusik w Heidelbergu (Niemcy), obecnie zaś adiunkt Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku.

Zespół „Mimesis” specjalizuje się w wykonawstwie muzyki sakralnej dawnych mistrzów, zaś główną ideą przyświecającą jego pracom jest przywracanie skarbca muzyki sakralnej współczesnej liturgii. W ramach swej działalności koncertowej zespół ma zaszczyt występować w warszawskim Pałacu Arcybiskupim, Świątyni Opatrzności Bożej, Bazylice Świętego Krzyża podczas mszy radiowych, w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach podczas mszy transmitowanych, jak również innych znamienitych świątyniach w Polsce. Zespół „Mimesis” zapraszany jest także do udziału w uznanych festiwalach muzycznych, wśród których wymienić należy Conversatorium Organowe w Legnicy, cykl koncertów Wielka Muzyka na Politechnice Warszawskiej, Międzynarodowy Festiwal Jeunesses Musicales, Weinheimer Orgelsommer.

Zespół „Mimesis” do swego repertuaru na stałe włącza polifonię wokalną takich twórców, jak: G.P. da Palestrina, O. di Lasso, J. des Prés, J. Dowland, W. Byrd, T. L. de Victoria, G. Allegri, A. Lotti, Wacław z Szamotuł, M.Gomółka, M. Leopolita, B. Pękiel.

Dzięki współpracy z uznanymi instrumentalistami związanymi ze środowiskiem UMFC oraz Warszawskiej Opery Kameralnej, repertuar zespołu „Mimesis” wzbogacają czołowe pozycje wokalno-instrumentalne takich twórców, jak D. Buxtehude, S. Scheidt, H. Schütz, C. Monteverdi, J. S. Bach, G. F. Händel, G. B. Pergolesi, G. G. Gorczycki, W. A. Mozart, F. Mendelssohn-Bartholdy.

Repertuar zespołu poszerzany jest także o twórczość kompozytorów współczesnych – Stanisława Moryto, Mariana Sawy, Pawła Łukaszewskiego. Do interesujących projektów z udziałem zespołu „Mimesis” zaliczyć należy również udział w nagraniu partii wokalnych muzyki filmowej Adama Rosiaka do filmu T. Bagińskiego „Katedra”, który w 2003 roku otrzymał nominację do Nagrody Oskara w kategorii filmów animowanych.

Soprany:

Katarzyna Bienas
Natalia Zanni – Lewandowska

Alty:

Emilia Dudkiewicz
Piotr Gryniewicki

Tenory:

Adam Wiśniewski
Jakub Kalinowski

Basy:

Tomasz Tokarski
Krzysztof Łazutka

Karolina Mika – kierownik artystyczny, dyrygent


Zespół Fletów Prostych CANTIO POLONICA powstał w 1986 roku. Zespół wykonuje muzykę dawną, świecką i religijną od renesansu do późnego baroku, jak również muzykę współczesnych kompozytorów inspirowaną muzyką dawną. Na instrumentarium zespołu składa się kwintet fletów prostych i cornamus; są to repliki renesansowych instrumentów. 
Członkowie zespołu występują w pięknych stylizowanych strojach renesansowych i barokowych. Zespół dużo koncertuje w Białymstoku, regionie i innych miastach Polski, m.in.: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zamek w Malborku, Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Ratusz w Tarnowie, Zamek w Pułtusku; występował również za granicą: Rosja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Czechy. Nagrał koncerty w Telewizji Białystok (TVP 3).
Członkowie zespołu uczestniczyli w Ogólnopolskich Warsztatach Muzyki Dawnej w Bierzwniku, Kaliszu oraz w Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza” w Krakowie.
Zespół jest laureatem I miejsca Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej w Żywcu  (2000). Wielokrotnie uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, gdzie otrzymał Brązową Harfę Eola (2004, 2007, 2012,2014,2017), Srebrną Harfę Eola (2001,2016), Złotą Harfę Eola i Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (2005). Na IV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Średniowiecznej w Malborku otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006).
W 2005 r. zespół nagrał płytę pt. „Muzyka i tańce dworów europejskich XVI i XVII w.”
Instruktor prowadzący zespół – Bożena Kraśko.

Comments are closed.

Data Koncertu

Sobota 16.09.2017, godz.16:00

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ZYGMUNTA I ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
ul. Złotnicza 12

PROGRAM KONCERTU

Kameralny Zespół Wokalny „Mimesis”
kierownik artystyczny – Karolina Mika
oraz
Zespół Fletów Prostych „Cantio Polonica”
kierownik artystyczny – Bożena Kraśko

Karolina Mika – koncepcja artystyczna programu, dyrygent

Cz. I
Martin Luther (1483 – 1546) – w słowie i dźwięku
Ein feste Burg ist unser Gott (ok. 1529)
[m. Martin Luther; t. M. Luther wg psalmu 46 Deus noster refugium]

 1. Johannes Eccard (1553 – 1611) Ein feste Burg ist unser Gott (1597)

Wir glauben all an einen Gott
[t. Martin Luther (1524); m. wg łacińskiego śpiewu liturgicznego]

 1. Credo: Praefatio de Sanctissima Trinitate
  wg manuskryptu Mikołaja z Koźla (WRu I Q 466, fol. 27 r)
 2. Balthasar Resinarius (c. 1486 – 1544) – Wir glauben all an einen Gott
 3. Johann Walter – Wir glauben all an einen Gott: Wir glauben auch an Jesus Christ
 4. Michael Praetorius (1571 – 1621) – Wir glauben all an einen Gott:
  Wir glauben an den Heilgen Geist [(Musae Sioniae V, nr. 29)

Nun komm der Heiden Heiland

[t. i m. Martin Luther (1524) wg hymnu św. Ambrożego oraz gregoriańkiego źródła melodycznego]

 1. Hymnus: Veni Redemptor gentium(św. Ambroży)
 2. Lukas Osiander (1534-1604) – Nun komm der Heiden Heiland : v.1,2
 3. Balthasar Resinarius (ok. 1486 – 1544) – Nun komm der Heiden Heiland : v. 3
 4. Michael Praetorius – Nun komm der Heiden Heiland (Musae Sionae V, nr 51): v. 4, 5

In dulci jubilo
[t. Peter von Dresden (1440); m. Johann Walter (1496-1570)]

 1. Michael Praetorius – In dulci jubilo (Musae Sionae IX, nr: 12): v. 1
 2. Michael Praetorius – In dulci jubilo(1607) : v. 2, 4
 3. Michael Praetorius – In dulci jubilo (Musae Sionae V, nr: 82): v. 3
 4. Michael Praetorius – Ballet (Terpsichore, Musarum Aoniarum 1612)

Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist
[t. i m. Martin Luther (1524) wg hymnu Veni Creator Spiritus]

 1. Hymnus de Spiritu Sancto Veni Creator Spiritus
 2. Johann Crüger – Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist (1657/58): v.1, 7
 3. Johannes Eccard – Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist: v. 2, 6
 1. Caspar Othmayr (1515 – 1553)Mein himmlischer VaterIn manus tuas (Ps. 31, 6)
  Verba Lutheri ultima (1546)

Cz. II
Muzyka XVI-wiecznej Anglii

 1. Orlando Gibbons (1583 – 1625) – Fantasia
 2. Orlando Gibbons –Hosanna to the Son of David (Mt. 21, 9)
 3. Thomas Tallis (ok. 1505 – 1585)– If Ye Love Me (J. 14, 15 – 17)
 4. William Byrd (1543 – 1623) – Sing Joyfully (Psalm 81, 1 – 4)
 5. William Byrd – La volta

Cz. III
Melodiæ ná psalterz polski
– ze skarbca polskiej twórczości ponadwyznaniowej

Mikołaj Gomółka (ok. 1535 – 1591) – Melodiæ ná psalterz polski
skomponowane do poetyckiego tłumaczenia psalmów biblijnych, wykonanego przez 
Jana Kochanowskiego (1530 – 1584):

 1. Psalm XXIX Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu
 2. Psalm XLV (wersja 2) Serce mi każe śpiewać Panu swemu
 3. Psalm XI Panu ja ufam, a wy mówicie: Miedzy góry
 4. Psalm XXV Do Ciebie, Panie, wzdycha serce moje
 5. Psalm XXX Będę Cię wielbił, mój Panie
 6. Psalm CIII Błogosław, duszo moja, Panu swojemu
 7. Psalm XLVII Kleszczmy rękoma