FESTIWAL 2024:   Schola Gregoriana Silesiensis   ✦ Liarman Trio   ✦ Waldemar Krawiec   ✦ Anna Lubańska   ✦ Camerata Vistula   ✦ Anna Wróbel  

Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński

Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński

Grupa powstała w listopadzie 2013 roku. Tworzą ją pasjonaci śpiewu gregoriańskiego, którzy poprzez swoją działalność pragną propagować ten rodzaj muzyki. Repertuar scholi stanowią klasyczne formy gregoriańskie, jak i twórczość postklasyczna. Zespół został laureatem Grand Prix VI Ogólnopolskiego Konkursu „Ars Liturgica” w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie, w czerwcu 2015 wygrał konkurs muzyki sakralnej w Ołomuńcu w Czechach (43. International Chori Festival of Songs Olomouc 2015). Ma na swoim koncie współczesne prawykonania kompozycji ze średniowiecznych zbiorów paulińskich: Oficjum o św. Pawle pierwszym pustelniku, Oficjum o św. Antonim pustelniku, Officium defunctorum, Commune de Beatae Mariae Virginis, Oficjum sobotnie o Najświętszej Maryi Pannie. Zespół brał udział w wielu festiwalach, m.in. International Gregorian Festival of Watou w Belgii (2018), Plain-Chant sur Liège (2018), „Musica Claromontana” Muzyka ze Zbiorów Jasnogórskich (2018, 2017, 2016, 2014), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie (2018, 2017, 2016, 2015, 2014), XXIX Legnickie Conversatorium Organowe (2018, 2015), IV Letnie Koncerty Organowe i Kameralne w Nałęczowie (2014), II. Festiwal Psalmów w Warszawie (2014), a także II. Festiwal Mikołaja z Koźla (2016). Dyrektorem artystycznym i dyrygentem zespołu jest Michał Sławecki.

Michał Sławecki – organista, kompozytor, dyrygent, gregorianista.

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie muzyki kościelnej (organy – Magdalena Czajka, dyrygentura – Sławek A. Wróblewski) oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie kompozycji Stanisława Moryty (dyplomy z wyróżnieniem). W roku akademickim 2006–2007 studiował w Conservatorio di Musica A. Casella w L’Aquila we Włoszech (kompozycja – Alessandro Sbordoni, organy i śpiew gregoriański – Giandomenico Piermarini) oraz odbył staż w Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie (śpiew gregoriański – Alberto Turco, Daniel Saulnier). Specjalizował się w zakresie wykonawstwa śpiewu gregoriańskiego u Nino Albarosy (Cremona), a także uczestniczył w kursach z Johannesem B. Göschlem (Monachium), Keesem Pouderoijenem (Wiedeń), Franzem Karlem Praßlem (Graz), Federico Bardazzim (Florencja), Giovannim Contim (Lugano), Heinrichem Rumphorstem (Berlin), Alexandrem M. Schweitzerem (Oslo). Prowadzi ożywioną działalność na polu propagowania śpiewu gregoriańskiego poprzez kursy, koncerty i uroczyste liturgie w kraju i zagranicą. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach kompozytorskich i chóralnych. Od 2010 r. jest dyrektorem artystycznym festiwalu muzyki organowej i kameralnej w Nałęczowie, a od 2012 – festiwalu muzyki współczesnej Legnickie Conversatorium Organowe. Koncertuje jako solista, kameralista, akompaniator i dyrygent. Jest profesorem uniwersyteckim na kierunku Muzyka Kościelna UMFC w Warszawie. 

Prowadzi ożywioną działalność naukową. Obecnie jego badania koncentrują się wokół zagadnień teorii i interpretacji zachodniej monodii liturgicznej w oparciu o najstarsze dostępne źródła adiastematyczne w duchu Dom Eugène Carine’a (semiologia gregoriańska, semiomodalność, semioestetyka). Jest zapraszany w charakterze prelegenta na sympozja konferencje i seminaria naukowe, a także na kursy interpretacji śpiewu gregoriańskiego w kraju i zagranicą. Jest autorem licznych publikacji z zakresu problematyki śpiewu gregoriańskiego, dyrygentury chóralnej i muzyki sakralnej.

W 2013 r. założył męski zespół Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński, z którym pracuje nad repertuarem postklasycznym, w szczególny sposób propagując jasnogórską muzykę jednogłosową. W 2014 r. został dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z którym związany jest od 2001 r. (początkowo jako chórzysta, a od 2007 r. jako II. dyrygent). Jest również założycielem, dyrektorem artystycznym i dyrygentem Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, z którym w 2011 r. wygrał 59. Międzynarodowy Konkurs Polifonico „Guido d’Arezzo” (w kategoriach canto monodico christiano – concorso oraz rassegna).

Płyta „Verbum Incarnatum. Tajemnica Słowa Wcielonego w śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim z improwizacjami saksofonowymi” z udziałem Pawła Gusnara (saksofon) oraz Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti pod jego kierownictwem została wybrana albumem roku i odznaczona prestiżową nagrodą Akademii Fonograficznej Fryderyk 2016 w kategorii „Muzyka dawna”.

Comments are closed.

Data Koncertu

Piątek 13.09.2019, godz.19:00

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ZYGMUNTA I ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
ul. Złotnicza 12