FESTIWAL 2024:   Schola Gregoriana Silesiensis   ✦ Liarman Trio   ✦ Waldemar Krawiec   ✦ Anna Lubańska   ✦ Camerata Vistula   ✦ Anna Wróbel  

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

Schola Gregoriana Sancti Casimiri

 

www.facebook.com/scholacasimiri/

Mariusz Perkowski – kantor, Marcin Szaciłowski – tenor, Paweł Cichoński – tenor, Maciej Falkiewicz – bas, Łukasz Olechno – bas, Karol Komenda – bas

Gość Festiwalu Mikołaja z Koźla w 2016 r.
Męski Zespół Wokalny SCHOLA GREGORIANA SANCTI CASIMIRI (Schola Gregoriańska Świętego Kazimierza) – powstała w 2008 roku z inicjatywy Mariusza Perkowskiego – muzyka, wokalisty i dyrygenta związanego z muzyką kościelną. Tworzą ją śpiewacy interesujący się wykonawstwem tradycyjnej muzyki kościelnej – chorału gregoriańskiego.

Zadebiutowała występując na Festiwalu Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum w 2008 roku. W roku 2010 nagrała płytę Passio ze śpiewami liturgicznymi Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. Uczestniczyła też w koncertach będących próbą rekonstrukcji Nieszporów Damiana Stachowicza (w 2010 i 2011 r.) oraz Marcina Mielczewskiego (w 2012 r.) z XVII w. wraz z Zespołem Muzyki Dawnej Diletto w ramach cyklu koncertów Muzyka Mistrzów Baroku oraz z Polską Orkiestrą XVIII wieku pod dyr. Paula Esswooda.

Schola wielokrotnie wykonywała chorał gregoriański jako oprawę muzyczną Mszy Świętej z XVII wieku m.in. podczas Festiwalu Rekonstrukcyjno-Historycznego Bitwa pod Białymstokiem A.D. 1768 oraz podczas czterech edycji Festiwalu Sztuk Dawnych – Imienin Izabeli Branickiej. Zespół wykonał również koncert inauguracyjny podczas VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie w 2012 roku oraz podczas III edycji Monieckich Międzynarodowych Wieczorów Muzycznych u św. Alberta.

Od roku 2013 zespół wykonuje koncerty z Polską Muzyką Średniowieczną trzech okresów liturgicznych – Bożonarodzeniowego, Wielkopostnego i Wielkanocnego (Supraśl, Łapy, Białystok, Dobrzyniewo, Kozińce, Ełk i inne) z towarzyszeniem instrumentów średniowiecznych. Zespół wykonał koncert Średniowiecznych Pieśni Pasyjnych podczas inauguracji I Festiwalu Mysterium Fidei w 2013 roku a w 2014 roku schola wzięła udział w koncercie inauguracyjnym VI edycji Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej w Ełku z programem średniowiecznych pieśni wielkanocnych.

W 2015 roku Schola przygotowała i wykonała Koncert Pieśni Nabożnych na 190 rocznicę śmierci Franciszka Karpińskiego oraz na Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore w Żorach a w najbliższym czasie ukaże się z tym programem płyta. Schola dokonała również nagrań części chorałowych do Officium Parvum Andrzeja Siewińskiego dla wytwórni DUX wraz Zespołem Muzyki Dawnej Diletto a w lipcu 2014 roku ukazała się płyta Opera Omnia Andrzej Siewiński. Schola cyklicznie śpiewa podczas Mszy Świętych odprawianych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w ramach Duszpasterstwa Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Białostockiej śpiewając zazwyczaj wszystkie gregoriańskie części stałe i zmienne przeznaczone na poszczególne Msze uzupełniając oprawę muzyczną o tradycyjne pieśni kościelne.

MARIUSZ PERKOWSKI – kantor, dyrygent Schola Gregoriana Sancti Casimiri, ukończył studia w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Filię w Białymstoku w klasie dyrygentury ad. Ewy Rafałko i emisji głosu ad. Cezarego Szyfmana. Współpracuje jako wokalista z zespołami specjalizującymi się w stylowym wykonawstwie muzyki dawnej m.in. z chorem kameralnym Sine Nomine i orkiestrą barokową Concerto Polacco prowadzonymi przez Marka Toporowskiego, Zespołem Wokalnym Subtilior Ensemble Piotra Zawistowskiego, Zespołem Instrumentów Dawnych Ars nova Jacka Urbaniaka oraz z Zespołem Wokalnym Diletto Anny Moniuszko. Mariusz Perkowski jest absolwentem Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Bydgoszczy ukończył także studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz studia doktoranckie w Instytucie Muzykologii KUL w katedrze Monodii Liturgicznej. Prowadził także zajęcia emisji głosu w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku a także wykłady z chorału gregoriańskiego, liturgiki na specjalności Muzyka Kościelna w białostockiej filii Akademii Muzycznej im. F. Chopina. W roku 2010 powołał do życia Fundację Pro Anima w ramach której koordynuje realizację koncertów i festiwali prezentujących wykonawstwo muzyki dawnej w sposób historycznie poinformowany.

Comments are closed.

Data Koncertu

Piątek 09.09.2016, godz.00:00

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ZYGMUNTA I ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
ul. Złotnicza 12