FESTIWAL 2024:   Schola Gregoriana Silesiensis   ✦ Liarman Trio   ✦ Waldemar Krawiec   ✦ Anna Lubańska   ✦ Camerata Vistula   ✦ Anna Wróbel  

Waldemar Krawiec

Waldemar Krawiec – urodził się w 1964 roku w Kędzierzynie-Koźlu.

Naukę gry na organach rozpoczął w Studium Organistowskim przy Kurii Biskupiej w Opolu pod kierunkiem Barbary Ślęczek. Ukończył z wyróżnieniem PSM II stopnia w Zabrzu w klasie organów Łucji Krosny-Widerowej. Będąc na roku dyplomowym pełnił przez rok obowiązki organisty w kościele św. Mikołaja w Kędzierzynie, po śmierci pierwszego nauczyciela fortepianu Wiktora Świętka. Następnie studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem prof. Juliana Gembalskiego. U swego mistrza ukończył również studia podyplomowe. Tematem jego pracy dyplomowej, było przygotowanie do druku Fantazji op. 14 Jana Gawlasa. W czasie studiów pełnił obowiązki organisty w kościele p.w. śś. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach (Dąb), a po studiach przez 7 lat w kościele św. Kamila w Zabrzu. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich poświęconych interpretacji muzyki organowej w Polsce, Niemczech i Belgii, prowadzonych przez wybitnych profesorów: U. Spang-Hansena, J. Boyera, J. Ferrarda, Ch. Bosserta, N. Danby. W 1994 r. otrzymał wyróżnienie na I Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu za najlepsze wykonanie utworu „Mater dolorosa”. Brał udział w wielu koncertach jako solista i kameralista w kraju i za granicą (Niemcy, Austria, Włochy, Węgry, Czechy, Słowacja, Łotwa, Rosja, Finlandia). Interesuje się muzyką śląską. W 1996 r. brał udział w koncercie poświęconym 25 rocznicy śmierci śląskiego kompozytora Fritza Lubricha. W 2003 roku już po raz drugi brał udział w Festiwalu Kompozytorów Śląskich w Opolu, gdzie wykonał monograficzne koncerty poświęcone twórczości wrocławskiego organisty i kompozytora Moritza Brosiga. W roku 2000 otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze za osiągnięcia pedagogiczne oraz wkład w rozwój kultury w mieście. Z jego inicjatywy zapoczątkowano w 1995 roku koncerty organowe w Zabrzu, które przekształciły się w Międzynarodowy Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego. Został dyrektorem artystycznym tego Festiwalu. Prowadzi klasę organów w PSM II st. w Zabrzu. Jest wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej Szkole Organistowskiej w Gliwicach. Udzielał się w pracach redakcyjnych nad wydaniem nowego Chorału „Droga do nieba”. Uczestniczył w projekcie zakupu i instalacji organów do kościoła św. Jakuba na wyspie Sachalin (Rosja). Na ten cel zagrał 30 koncertów charytatywnych w diecezji gliwickiej i oplskiej. W roku 2013 zagrał koncert inauguracyjnya w kościele św. Jakuba na Sachalinie gdzie zostały zamontowane nowe organy. Nagrał płytę CD rejestrującą cztery instrumenty śląska opolskiego oraz płytę z muzyką kompozytorów śląskich. We wrzesniu 2015 roku otrzymał nagrodę w dziedzinie kultury od Prezydanta miasta Zabrze.

Jest członkiem Diecezjalnej Komisji Odbioru Organów w Gliwicach.

Comments are closed.

Data Koncertu

Niedziela 17.09.2017, godz.16:00

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ZYGMUNTA I ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
ul. Złotnicza 12

PROGRAM KONCERTU

Wihelm Friedrich Ernst Bach
Toccata C-dur
Johann Sebastian Bach
Preludium chorałowe „Wir glauben all an einen Gott” BWV 740
Johann Sebastian Bach
Preludium chorałowe „Wir glauben all an einen Gott” BWV 1098
Johann Sebastian Bach
Preludium chorałowe „Wir glauben all an einen Gott” BWV 765
Johann Pachelbel
Preludium chorałowe „Wir glauben all an einen Gott”
Adolph Friedrich Hesse
Fantazja f-moll Op. 57 Nr 1 (Allegro, Allegretto, Allegro, Alla breve)
Emanuel Adler
Fünf Orgelstücke Op. 7
Andante. (Pastorale.) Nr 1
Moderato. Nr 2
Andante. Nr 3
Immanuel du starker Held. – Wie schön leuchtet der Morgenstern. Nr 4
Andante. Nr 5
Johannes Ernst Köhler
Fantasie über: „Halleluja” aus G. Fr. Händel’s Messias. Op. 22