O Mikołaju

Nie znamy dokładnej daty narodzin Mikołaja z Koźla. Badacze zakładają rok ok. 1390, bazując na podstawie ówczesnej tradycji nadawania święceń kapłańskich. Wiadomo, że w tym czasie przyznawano je kandydatom powyżej 25 roku życia, a Mikołaj przyjął takowe ok. roku 1416. Wtedy też rozpoczął pisanie rękopisu.

Adnotacja pierwszej strony dotyczy pobytu w Klasztorze Minorytów przy Kolegiacie św. Bartłomieja w pobliskim Głogówku. Po odebraniu elementarnych nauk od Joannitów w Koźlu, podąża do szkoły zakonu głogóweckiego, gdzie najprawdopodobniej doskonale wykształcił znajomość łaciny oraz sztuk wyzwolonych (Septem Artes Liberales). W późniejszym liście do konfratra opisuje okoliczności związane z opuszczeniem konwentu, a tym samym wyprawy na ziemię czesko-morawską. Wspomina wstąpienie do nowicjatu franciszkańskiego w Czasławi na Morawach w okolicy Święta Apostołów Piotra i Pawła roku pańskiego 1414 oraz śmierć Jana Husa podczas soboru w Konstancji A.D. 1415.

O życiu, filozofii oraz faktach średniowiecznego kalendarium dowiadujemy się z jego rękopisu powstałego w latach 1416-23. Na podstawie dalszych badań określa się datę śmierci Mikołaja z Koźla jako po roku 1431.

Comments are closed.

slajd