Źródła i przypisy

LITERATURA PRZEDMIOTU:

  1. Drabina Jan, Piętnastowieczny kodeks rękopiśmienny Mikołaja z Koźla, Rocznik Muzeum w Gliwicach, VII-VIII (1994)

  2. Majchrzak Józef, Kodeks Mikołaja z Koźla i zawarte w nim elementy folklorystyczno- muzyczne, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka“ nr 33 (1978)

  3. Walter Mieczysław, Śląskie polonica rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (1949)

ŹRÓDŁA INTERNETOWE: 

Comments are closed.

slajd