Serdecznie witamy

Pokój i Dobro w grodzie Mikołaja z Koźla,

odkrywamy nieznaną historię miasta Kędzierzyn-Koźle, a przewodnikiem po średniowiecznym Koźlu jest urodzony tu mnich Mikołaj.  Przyszedł na świat przed 1390 rokiem, w 1414 wstąpił do nowicjatu w Czasławi na Morawach, a niecałe dwa lata później otrzymał święcenia kapłańskie i został spowiednikiem Czechów w Głogówku (predicator Bohemorum). Mikołaj z Koźla był franciszkaninem, misjonarzem i średniowiecznym intelektualistą. 

per
manus fratris Nicolay de Cosla

Zabieramy Was w podróż w czasie za sprawą muzyki, kultury i tradycji. Oto historia jednej z kluczowych postaci Górnego Śląska. 


Szanowni Państwo,

z radością informujemy o trwających pracach organizacyjnych kolejnego święta muzyki dawnej w siedzibie książąt śląskich! Przed nami ósma już odsłona Festiwalu Mikołaja z Koźla, podsumowująca obchody 600-lecia utworzenia przez naszego Patrona rękopisu zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (PL-WRu I. Q. 466).

Z opisanej w nim faktografii wynika, że w latach 1421-23 Mikołaj pełnił funkcję zakrystiana w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Karniowie (cz. Krnov) i mieszkał w przyległym Klasztorze Minorytów, gdzie AD. 1423 właśnie ukończył pisownię swojego manuskryptu trzema modlitwami: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo oraz Wierzę w Boga Ojca.

 
Tematem przewodnim VIII Festiwalu Mikołaja z Koźla, który odbędzie się w dniach 13-15 października br. w rewitalizowanym kościele pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej przy ul. Złotniczej 12, będzie zapis muzyczny – Credo Patrem omnipotentem (fol. 25v-27r).
 

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

Wyznanie wiary (Credo nicejsko-konstantynopolitańskie) – przekład: Biblia Tysiąclecia


Rękopis Mikołaja z Koźla

Wyznanie wiary (Skład apostolski) – rękopis Mikołaja z Koźla (fol. 151v)