Schola Gregoriana Silesiensis

Schola Gregoriana Silesiensis założona została we Wrocławiu przez Roberta Pożarskiego w listopadzie 1999 roku z inicjatywy Jana Andrzeja Dąbrowskiego. W założeniach programowych zespołu znajduje się działalność warsztatowo-koncertowa oparta na badaniach najstarszych źródeł polskiej muzyki kościelnej i tradycyjnej. 

Schola Gregoriana Silesiensis od 2001 roku ściśle współpracuje ze Scholą Teatru Węgajty, wraz z którą bierze udział w przedstawieniach dramatów liturgicznych Ludus Danielis, Ludus Passionis, Ludus Paschalis i Ordo Stellae, a także spektaklu Miracula sancti Nicolai. Schola ma w repertuarze także dramat liturgiczny Mandatum – Cœna Domini zaprezentowany po raz pierwszy podczas festiwalu Voix et Route Romane w Alzacji w 2004 r. Corocznie pełni funkcję scholi festiwalowej podczas międzynarodowego festiwalu muzyki dawnej Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu. W latach 2003-2009 realizowała cykl koncertowy „Zanurzeni w Tradycji” w ramach mecenatu Samorządu Wrocławia; od 2012 roku cykl koncertowy Chorał Sarmacki, wspierany m.in. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; w roku 2020 cykl koncertów „Szlakiem Piastowskich Stolic” dedykowany 700-leciu koronacji Władysława Łokietka, finansowany przez Narodowe Centrum Kultury oraz Samorządy Wielkopolski i województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

W 2004 roku ukazała się płyta In agenda defunctorum – Missa Requiem Johannessa Ockeghema nagrana wspólnie z zespołem Bornus Consort; w 2008 roku płyta Fulget in orbe dies – oficjum rymowane o św. Jadwidze. W 2005 roku przeprowadziła międzynarodowy festiwal muzyczny „Trzy Tradycje”. Zespół zapraszany był przez: Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”, Instytut im. J. Grotowskiego, Festiwal Muzyki Jednogłosowej w Płocku, Filharmonię Jeleniogórską, Filharmonię Lubelską, Filharmonię Łódzką, Filharmonię Pomorską, Towarzystwo Muzyczne im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu i in. 

Schola Gregoriana Silesiensis od 2012 roku współtworzy Chór Sarmacki im. G. G. Gorczyckiego, z którym przygotowała cztery programy z cyklu „Chorał Sarmacki” zarejestrowane na płytach (Gorczycki – Missa Rorate i Completorium, Castrum doloris – staropolskie ceremonie pogrzebowe, Parvule pupule – sarmackie świętowanie Bożego Narodzenia oraz Vivat Rzeczpospolita! – Missa Te Deum Krzysztofa Borka). 

Robert Pożarski (ur.1965) – śpiewak, teolog i badacz średniowiecznych źródeł rękopiśmiennych; uzyskał w 1992 roku dyplom solisty-śpiewaka w klasie prof. Edwarda Pawlaka w PSM II st. im. Fr. Chopina w Warszawie; wielokrotny student Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie w klasie śpiewu barokowego prof. Piotra Kusiewicza; studiował interpretację chorału średniowiecznego m.in. u Marcela Pérèsa w Paryżu; należy do grona założycielskiego Lektorskiej Schola Cantorum, powstałej w 1988 roku przy Warszawskim Metropolitalnym Seminarium Duchownym. Jako kantor tej scholi dokonał rejestracji fonograficznej dwóch średniowiecznych rymowanych oficjów monastycznych dedykowanych Św. Stanisławowi i Św. Wojciechowi. Od 1995 roku jest śpiewakiem zespołu Bornus Consort, z którym nagrał cztery płyty: Mielczewski, Media vita, O niebezpieczeństwie żywota człowieczego, In Assumptionis BMV; od 1996 roku jest także kantorem Scholi Teatru Węgajty, z którą jako kierownik muzyczny zrealizował m.in. trzy średniowieczne dramaty liturgiczne: Ordo stellae, Ordo annuntiationis, Planctus Mariae oraz spektakl Miracula sancti Nicolai. Był jednym z sześciu solistów w międzynarodowym projekcie Codex Calixtinus w ramach festiwalu Culture 2000. Od 2000 roku jest kantorem i kierownikiem artystycznym wrocławskiej Schola Gregoriana Silesiensis, z którą nagrał płytę In agenda defunctorum – Missa Requiem Johannesa Ockeghema orazzrealizował wiele projektów z dziedziny średniowiecznej muzyki liturgicznej, m.in.: Mandatum (prezentowane na festiwalu Voix et Route Romane w Alzacji w 2004 r.), Missa sancti Iacobi, Officium in Nativitate Sancti Ioannis Baptistae, Parthenomelica. Od 2002 roku jest kantorem żeńskiej Schola Mulierum Silesiensis, z którą w 2008 roku nagrał płytę Fulget in orbe dies – Oficjum rymowane o św. Jadwidze. W latach 2002-2009 realizował cykliczny projekt muzyczny Zanurzeni w Tradycji; w 2012 roku rozpoczął nowy cykliczny projekt muzyczny Chorał sarmacki, w ramach którego opracował i zaprezentował publicznie trzy programy koncertowe – „G.G.Gorczycki i chorał piotrkowski”, „Castrum doloris – staropolskie ceremonie pogrzebowe”, „Parvule pupule – sarmackie Boże Narodzenie” oraz „VivatRzeczpospolita!” – msza dziękczynna na 450-lecie Unii Lubelskiej. Wszystkie programy zostały wydane na płytach w serii „Cantus sarmaticus” (DUX 994, DUX 1104, DUX 1172, DUX 1549). Od roku 2015 współpracuje z gdańską Scholae Gregorianae Gedanensis realizując projekt Notula Dominorum Teutonicorum zajmujący się popularyzacją średniowiecznego chorału ze źródeł krzyżackich. W roku 2016 wraz z pianistą jazzowym Arturem Dutkiewiczem i oboistą Pawłem Iwaszkiewiczem zaprezentował własnego autorstwa muzykę do wierszy Jana Sochonia. W roku 2020 realizuje projekt koncertowy „Szlakiem Piastowskich Stolic” poświecony 700-rocznicy koronacji Władysława Łokietka zawierający m.in. skomponowane specjalnie w oparciu o Kroniki Jana Długosza pieśni historyczne.

Prowadzi warsztaty chorałowe i śpiew liturgiczny m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej Pieśń naszych korzeni w Jarosławiu, prowadził także wielokrotnie warsztaty śpiewacze na zaproszenie m.in. Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

Od 2009 roku jest kantorem Kościoła Pokamedulskiego w warszawskim Lesie Bielańskim.
Wykonuje również repertuar barokowy i współczesny (m.in. utwory wokalne i wokalno-instrumentalne Arvo Pärta). Ma w dorobku 25 płyt z muzyką średniowieczną, barokową i współczesną. Brał także udział w realizacji barokowej opery Josepha Bodin de Boismortiera „Don Quichote chez la Duchesse” kreując postać Sancho Pansy, a także premierowym wystawieniu opery „Il ratto di Helena” Marco Vitalego do XVI- wiecznego libretta Virgilia Puccitellego, które miało miejsce w 2018 roku w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. W 2019 roku zrealizował projekt „Vivat Rzeczpospolita!” poświęcony 450-leciu Unii Lubelskiej. W ramach projektu odbyło się pięć koncertów programu „Vivat Rzeczpospolita!” w Lublinie,Warszawie, Wrocławiu, Kiejdanach i Wilnie.

2 października 2020 (piątek), godz. 19.00

kościół pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Złotnicza 12