FESTIWAL 2024:   Schola Gregoriana Silesiensis   ✦ Liarman Trio   ✦ Waldemar Krawiec   ✦ Anna Lubańska   ✦ Camerata Vistula   ✦ Anna Wróbel  

SG Sancti Casimiri

SCHOLA GREGORIANA SANCTI CASIMIRI

Mariusz Perkowski – baryton, kierownictwo artystyczne
Maciej Dziemiańczuk – tenor
Maksym Fedorow – tenor
Marcin Szaciłowski – tenor
Karol Komenda – bas
Maciej Falkiewicz – bas
Wojciech Bronakowski – bas

Karol Jurgielewicz – organy

Program Cantus Mariales – ukazuje najpiękniejsze śpiewy maryjne z czasów Mikołaja z Koźla w większości ze źródeł czeskich (Kodeks Specialnik), a także z innych części Europy i Polski. Zespół wykona również w autorskiej interpretacji zachowane maryjne utwory z Kodeksu Mikołaja z Koźla. 

SCHOLA GREGORIANA SANCTI CASIMIRI (Schola Gregoriańska Świętego Kazimierza)
powstała w 2008 roku w Białymstoku. Tworzą ją śpiewacy interesujący się wykonawstwem tradycyjnej muzyki kościelnej, w szczególności chorału gregoriańskiego i form wielogłosowych wyrosłych z chorału. Za swojego patrona schola przyjęła św. Kazimierza – patrona ludzi młodych, a także głównego patrona Diecezji Wileńskiej oraz Białostockiej Prowincji Kościelnej. Schola upatruje swoją misję w artystycznym wykonywaniu w sposób poinformowany historycznie śpiewu kościelnego i propagowaniu go. Kierownictwo artystyczne nad zespołem sprawuje Mariusz Perkowski.

Schola zadebiutowała występując na Festiwalu Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum w 2008 roku. Od tego czasu uczestniczy w licznych koncertach będących próbą muzycznej rekonstrukcji nabożeństw z XVII i XVIII w. wykonując śpiew monodyczny. Stale współpracuje w tym względzie z Zespołem Muzyki Dawnej Diletto. W tym charakterze współpracowała również z Polską Orkiestrą XVIII w. pod dyr. Paula Esswooda. Schola bierze regularnie udział w festiwalach, gościła m.in.: na Festiwalu Rekonstrukcyjno-Historycznym “Bitwa pod Białymstokiem”, Festiwalu Sztuk Dawnych – Imienin Izabeli Branickiej (rokrocznie), VIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego, III edycji Monieckich Międzynarodowych Wieczorów Muzycznych u św. Alberta, Festiwalu Kultury Staropolskiej – Starosielskie Prezentacje. Niejednokrotnie koncert z jej udziałem inaugurował rozpoczęcie danego festiwalu, co miało miejsce w przypadku Festiwalu Mysterium Fidei (2013), VI edycji Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej w Ełku, Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore w Żorach oraz I Festiwalu Mikołaja z Koźla w Kędzierzynie Koźlu.

Zespół ma w swym dorobku wydawnictwa fonograficzne: Opera Omnia Andrzeja Siewińskiego dla wytwórni DUX, gdzie towarzyszył Zespołowi Muzyki Dawnej „Diletto”, wydane przez Fundację „Pro Anima” Pieśni Nabożne Franciszka Karpińskiego oraz Kolędy Europejskiej Christianitas zawierającą średniowieczne utwory związane z okresem Bożego Narodzenia.

Schola cyklicznie śpiewa podczas Mszy Świętych odprawianych w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w ramach erygowanego przez J.E. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego w 2013 roku „Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Białostockiej”, śpiewając gregoriańskie części stałe i zmienne przeznaczone na coniedzielne celebracje Mszy Świętej.

MARIUSZ PERKOWSKI (ur. 1974) – kierownictwo artystyczne. Absolwent Wychowania Muzycznego na UMFC Filii w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Bydgoszczy. Ukończył również studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz studia doktoranckie w Instytucie Muzykologii KUL w katedrze Monodii Liturgicznej. Prowadził także zajęcia emisji głosu w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, a także wykłady z chorału gregoriańskiego i liturgiki na specjalności Muzyka Kościelna w białostockiej filii Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Współpracował jako wokalista z wieloma zespołami specjalizującymi się w stylowym wykonawstwie muzyki dawnej m.in. z chórem kameralnym Sine Nomine i orkiestrą barokową Concerto Polacco, prowadzonymi przez Marka Toporowskiego, Zespołem Wokalnym Subtilior Ensemble Piotra Zawistowskiego, Zespołem Instrumentów Dawnych Ars nova Jacka Urbaniaka oraz aktualnie z Zespołem Muzyki Dawnej Diletto Anny Moniuszko. Aktywnie działa na polu animacji kultury organizując koncerty i festiwale w nurcie wykonawstwa poinformowanego historycznie. W roku 2016 otrzymał wyróżnienie za całokształt dotychczasowej działalności w ramach Nagrody Rady Miasta Białystok „Kulturalne Gryfy” w kategorii ANIMATOR. Od 2008 roku prowadzi Męski Zespół Śpiewaczy Schola Gregoriana Sancti Casimiri.


17 września (piątek), godz. 19.00

SCHOLA GREGORIANA SANCTI CASIMIRI

Cantus mariales – śpiewy maryjne dawnych wieków

1. Res est admirabilis – Graduał Alienor de Bretagne, XIII w.
2. Ave Mater Gratiae – Kodeks Mikołaja z Koźla, XV w.
3. Ave Maris Stella – Guillaume Dufay (ca.1400-1474)
4. Virgini Mariae laudes – Kodeks Mikołaja z Koźla, XV w.
5. Maria rubens rosa – Kodeks Mikołaja z Koźla, XV w.
6. Hoc est pulchrum evangelium – Kodeks Mikołaja z Koźla, XV w.
7. O maestorum consolatrix – Kodeks Mikołaja z Koźla, XV w.
8. Tota pulchra es – John Plummer (1410-1483) – Kodeks Specialnik, 1500 r. (Czechy)
9. Salve Mater gratiae – Anonim – Kodeks Specialnik, 1500 r. (Czechy)
10. Zstał(a)ć się rzecz wielmi dziwna – Kodeks Mikołaja z Koźla, XV w.
11. O nadroższy kwiatku – Anonim, XV w.
12. Bądź wiesioła Panno czysta – Anonim, XV w.
13. Pulcherrima rosa – Anonim – Kodeks Specialnik, 1500 r. (Czechy)
14. Magnificat – Gilles Binchois (1400-1460)
15. Regina Coeli Jubila – Anonim,  XVI w.

Comments are closed.

Data Koncertu

Piątek 17.09.2021, godz.19:00

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ZYGMUNTA I ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
ul. Złotnicza 12