FESTIWAL 2024:   Schola Gregoriana Silesiensis   ✦ Liarman Trio   ✦ Waldemar Krawiec   ✦ Anna Lubańska   ✦ Camerata Vistula   ✦ Anna Wróbel  

Schola Gregoriana Silesiensis

Schola Gregoriana Silesiensis powstała w styczniu 2000 r. Założycielem i wieloletnim szefem Scholi był zmarły w listopadzie 2021 roku Robert Pożarski, przez wielu uznawany za jednego z najwybitniejszych śpiewaków gregoriańskich oraz najlepszych znawców tradycji dominikańskiej, krzyżackiej i cysterskiej. 

Od początku istnienia Shcoli, w jej założeniach programowych znajduje się działalność liturgiczno-koncertowa związana z odkrywaniem najstarszych źródeł muzyki kościelnej. Działalność Scholi koncentruje się na praktykowaniu chorału gregoriańskiego. Przedmiotem zainteresowania Scholi jest przywracanie praktyki wykonawczej najstarszej muzyki liturgicznej i tradycyjnej z ziem polskich, leżących na styku kultury zachodniej oraz wschodniej.

Od 2001 roku SGS ściśle współpracuje ze Scholą Węgajty, wraz z którą bierze udział w przedstawieniach dramatów liturgicznych „Ludus Danielis”, „Ludus Passionis”, „Ludus Paschalis” i „Ordo Stellae”, a także spektaklu „Miracula sancti Nicolai”. Schola ma w repertuarze także dramat liturgiczny „Mandatum – Coena Domini”, zaprezentowany po raz pierwszy podczas festiwalu „Voix et Route Romane” w Alzacji w 2004 roku. W latach 2001-2015 zespół corocznie pełnił funkcję scholii festiwalowej podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni” w Jarosławiu. W latach 2003– 2009 realizowała cykl koncertowy „Zanurzeni w Tradycji” w ramach mecenatu samorządu wrocławskiego. Od 2012 roku realizuje cykl koncertowy „Chorał Sarmacki”. W 2005 roku Schola przeprowadziła Międzynarodowy Festiwal muzyczny „Trzy Tradycje”.

Podczas ponad 20 letniej działalności SGS wykonała kilkadziesiąt wielogodzinnych koncertów i nagrań na terenie całego kraju, a także za granicą (Praga, Lwów, Strasbourg), na zaproszenie takich podmiotów jak: Festival Voix et Route Romane

w Strasbourgu, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu (KEW), Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans”, Festiwal Muzyki Jednogłosowej w Płocku, Ośrodek Kultury i

Sztuki we Wrocławiu, Filharmonia Jeleniogórska, Filharmonia Lubelska, Filharmonia Łódzka, Filharmonia Pomorska, Towarzystwo Muzyczne im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu, festiwal „Musica Sacromontana” w Gostyniu, Stowarzyszenie Muzyki Dawnej w Jarosławiu, i in. Schola Gregoriana Silesiensis dwukrotnie występowała podczas festiwalu Mikołaja z Koźla w Kędzierzynie Koźlu (2015 i 2020).

Schola współpracowała m. in. z takimi wykonawcami/zespołami muzyki dawnej jak: Schola Węgajty, Bornus Consort, Kwartet Wokalny „Tempus”, zespół instrumentów dawnych “Concerto Antemurale”, zespół “Trombastic”, “Orkiestra Czasów Zarazy”, „Stoltzer Ensemble”, Chór Sarmacki im. G.G.Gorczyckiego, oraz z indywidualnymi artystami, jak: Tomasz Dobrzański, Jan Tomasz Adamus, Maciej Kaziński, Janusz Prusinowski, Tatiana Pożarska, i in. Szereg programów Scholi ukazało się na CD, m.in. cztery płyty „Chorału Sarmackiego” („Gorczycki – Missa Rorate i Completorium”, „Castrum doloris – staropolskie ceremonie pogrzebowe”, „Parvule pupule – sarmackie świętowanie Bożego Narodzenia” oraz „Vivat Rzeczpospolita! – Missa Te Deum Krzysztofa Borka”), „In agenda defunctorum – Missa Requiem Johannessa Ockeghema”, nagrana wspólnie z zespołem Bornus Consort oraz „Fulget in orbe dies – oficjum rymowane o św.Jadwidze”.

W 2023 roku Schola wspólnie z siostrzanym zespołem żeńskim Schola Mulierum Silesiensis, oraz solistą Pawłem Szczycińskim zrealizowała Oratorium „Pieśń nad pieśniami” skomponowane przez Roberta Pożarskiego do tekstu w tłumaczeniu Romana Brandstaettera. Kierownikiem muzycznym projektu został Marcin Bornus-Szczyciński. 

PROGRAM KONCERTU

Chorał franciszkański wg Kodeksu Mikołaja z Koźla

1. Introitus Salve Santa Parens – Graduał klarysek z Krakowa, 1256
2. Kyrie in festis BMV – Graduał klarysek z Krakowa, 1256
3. Gloria in festis BMV – Graduał klarysek z Krakowa, 1256
4. Lectio Libri Sapientiae
5. Alleluia O maestorum consolatrix – Kodeks Mikołaja z Koźla, 1416
6. Alleluia O Maria Rubens Rosa – Kodeks Mikołaja z Koźla, 1416
7. Sequentia Ave Mater gratiae – Kodeks Mikołaja z Koźla, 1416
8. Sequentia Evangelii secundum Lucam – Kodeks Mikołaja z Koźla, 1416
9. Credo – Kodeks Mikołaja z Koźla, 1416
10. Offertorium Beata es Virgo Maria – Graduał klarysek z Krakowa, 1256
11. Sanctus in festis BMV – Graduał klarysek z Krakowa, 1256
12. Agnus Dei in festis BMV – Graduał klarysek z Krakowa, 1256
13. Communio Beata viscera Mariae – Graduał klarysek z Krakowa, 1256
14. Sequentia Virgini Mariae Laudes – Kodeks Mikołaja z Koźla, 1416

Comments are closed.

Data Koncertu

Piątek 13.10.2023, godz.19:00

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ZYGMUNTA I ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
ul. Złotnicza 12